Home > Producten & Oplossingen > KH Information Server > KHIS: Frequently Asked Questions (FAQ)

KHIS: Frequently Asked Questions (FAQ)

Een overzicht van de tien meest gestelde vragen met betrekking tot de KH Information Server. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze KH Information Store productspecialisten. Voor een overzicht van de technische specificaties van de KH Information Server, klik hier.

1. Waarom is de KH Information Server ontwikkeld?
Koning & Hartman is over de afgelopen jaren bij verschillende grote (industriële) projecten betrokken. Keer op keer kwamen er problemen bovendrijven met betrekking tot de koppeling van verschillende systemen en informatiestromen. Bestaande oplossingen zijn er, maar die zijn veelal niet kosteneffectief. Na een aantal keer de koppeling te hebben gemaakt tussen verschillende protocollen is besloten de ontwikkelde modules samen te voegen tot een software oplossing: de KH information Server (KHIS). De eerste KHIS is dus al in 2005 geïnstalleerd.

2. Wat onderscheid de KH Information Server ten op zichtte van haar concurrenten?
• Allereerst zijn eenvoud. De KH Information Server is ontwikkeld voor het faciliteren van een intelligente koppeling tussen systemen. Dit betekent dat hij specifiek doet waarvoor hij is ontwikkeld en waarvoor u het zult gebruiken. Alternatieve oplossingen bieden vele extra toegevoegde functies waar de prijs op is gebaseerd maar die niet worden gebruikt. De KHIS is juist slank, elegant en effectief. Hij kan als Windows service op de achtergrond van iedere Windows machine draaien, kan veelal geconfigureerd worden in minder dan twee uur en vereist na installatie vrijwel geen onderhoud.
• Aan weerszijde van de KHIS engine is een bibliotheek met modules beschikbaar. Iedere module staat voor een (groep) protocol(len), waardoor je tijdens installatie van de KHIS enkel de betreffende module hoeft te selecteren en te configureren. Dit betekent dat de KHIS een configuratie-oplossing is en niet een maatwerk-oplossing. Het volledig configureren van 1 KHIS instantie kan (veelal) in minder dan twee uur.
•Tussen de koppeling van twee systemen zit een SQL (Structured Query Language) en TCL (Tool Command Language) laag. Dit stelt de KHIS in staat verschillende dataformaten om te zetten naar andere structuren of datatypes. Denk bijvoorbeeld aan een Amerikaanse en Nederlandse datumnotatie.
Merkonafhankelijkheid. Veel protocollen, ook de zelf geschreven (proprietary) protocollen, kunnen worden gekoppeld met de KHIS. Hierdoor kunnen wij merkonafhankelijk de KHIS installeren. Ook de gebruiker is daarna niet meer afhankelijk van een bepaalde leverancier (Vendor onafhankelijk).

3. Hoeveel kost een volledig geïnstalleerde KHIS?
De KHIS is een kosteneffectieve oplossing die niet altijd te vergelijken is met andere koppelingstechnieken. Zo hangt de prijs bijvoorbeeld af van de complexiteit van de te koppelen informatie. De KHIS kan voor vrijwel ieder productieproces toegevoegde waarde leveren. Onze ervaren consultants kunnen in korte tijd bepalen welke voordelen er voor u gerealiseerd kunnen worden, middels bijvoorbeeld een Quickscan, en tegen welke prijs.

4. Hoe zit het met support?
De KHIS maakt straks integraal onderdeel uit van het productieproces. Dat de KHIS na inbedrijfstelling zonder verstoringen opereert is dus van groot belang. Het beheer en onderhoud van de KHIS wordt door Koning & Hartman volledig uit handen genomen in de vorm van een Service Level Agreement (SLA). Onder onze dienstverlening binnen de SLA vallen correctief onderhoud, software updates, software upgrades en preventief onderhoud.

Wanneer er géén SLA wordt afgesloten kan een consultant van Koning & Hartman ingeschakeld worden voor het geven van on en off-site support. Voor zowel on als off-site support kan contact opgenomen worden met Koning & Hartman via het nummer 020 – 587 68 80 of per mail met khis@koningenhartman.com.

5. Op dit moment is mijn informatie en data management infrastructuur volledig door een MES (Manufacturing Execution System) of MIS (Management Informatie Systeem) ingeregeld, wat is dan de toegevoegde waarde van de KH Information Server?
Een MES of MIS productiebesturingssysteem (zoals SAP, SCADA of Historian) kan in veel gevallen een goede (kostenefficiënte) oplossing zijn voor grote systemen. Deze systemen, we nemen hier als voorbeeld een Historian, zijn software services die verschillende type data kunnen verzamelen, maar waarvan ook data kan worden opgevraagd (via bijvoorbeeld query’s). Typische (legacy) SCADA protocollen zijn onder andere Modbus RTU, RP-570, Profibus and Conitel. Hoewel deze communicatieprotocollen wereldwijd gebruikt worden zijn ze SCADA specifiek. Niet ieder device zal in staat zijn te kunnen communiceren met deze protocollen. De KH Information Server kan in deze gevallen de koppeling vormen tussen de SCADA Historian en het specifieke apparaat.
Soms is het ook niet kostenefficiënt om de koppeling tussen systemen via een MES of MIS te laten lopen. Verschillende partijen kunnen deze systemen in beheer hebben, dus een dergelijke koppeling zal tijdrovend en dus inefficiënt zijn. De koppeling maken met de KH Information Server is dan een geschiktere oplossing.

6. Alle koppelingen in mijn fabrieksomgeving zijn gemaakt (of kunnen worden gemaakt) met standaard- of maatwerkoplossingen, waarom is de KH Information Server een goed alternatief of goede aanvulling?
In industriële omgevingen zijn talloze protocollen, OPC bijvoorbeeld vormt een belangrijke, maar is zeker niet de enige en valt onder de Industrial Control Systems (zoals SCADA, DCS en PLC). OPC is oorspronkelijk COM gebaseerd, een interface ontwikkeld door Microsoft, daardoor kan het niet (of niet goed) communiceren met niet-Microsoft producten. De nieuwste OPC versie is OPC-UA. Ook OPC-UA heeft als belangrijk nadeel de beperkte ondersteuning door diverse apparaten en applicaties. Daarnaast is OPC-UA complex (m.b.t. inrichten en onderhouden) en duur (vaak meerdere servers nodig) en heeft het om goed te presteren bij veel data veel rekenkracht en geheugen nodig. De KH Information server heeft deze beperkingen niet. Het kan goed, stabiel en efficiënt communiceren met meerdere protocollen (zie hieronder) en in de toekomst zal de lijst verder worden uitgebreid. Er kunnen meerdere licenties van de KHIS geïnstalleerd worden op 1 server en daardoor is de KHIS relatief kostenefficiënt. Tot slot vergt de software vrijwel geen rekenkracht.

7. Ik wil wat met Big Data gaan doen, hoe kan de KH Information Server mij daarbij helpen?
Met de KH Information Server kan de gegenereerde data van de verschillende systemen verzamelen en klaarzetten ten behoeve van analyse. De KHIS brengt de data samen en structureert het. Zo kan het in ieder gewenst formaat worden aangeleverd. De visualisatie software of algoritmes kunnen dan eenvoudig de aangeleverde data verwerken. Wij kunnen daarnaast ook advies geven over hoe data in datacenters het beste geanalyseerd kunnen worden en welke algoritmes de meeste toegevoegde waarde leveren, zodat te allen tijde het maximale uit een productieproces wordt gehaald. Voor concrete business voorbeelden over hoe Big Data ingezet kan worden bij u in de organisatie, zie 'Toepassingen & Branches'.

8. Hoe intelligent is de KH Information Server? Kan de KHIS autonoom beslissingen maken of kan ik er zelf intelligente algoritmes aan toevoegen?
Tussen de koppeling van twee systemen maakt de KHIS gebruik van een SQL (Structured Query Language) en TCL (Tool Command Language) laag. Dit stelt de KHIS in staat verschillende dataformaten om te zetten naar andere structuren of datatypes. Denk bijvoorbeeld aan een Amerikaanse en Nederlandse datumnotatie. Ook complexere query’s en bewerkingen kunnen hierin worden opgenomen. De KHIS kan de data van de verschillende systemen verzamelen, structureren en klaarzetten voor analyse en optimalisatie. Eventuele resultaten van slimme algoritmes kunnen direct het proces weer ingestuurd worden, waardoor niet alleen slimme analyses gedaan kunnen worden, maar er ook direct geautomatiseerd op gestuurd kan worden. Over het gehele traject van verzameling tot analyse kunnen we adviseren over de juiste aanpak en de benodigde tools.

9.Is de KHIS geschikt voor “Mission Critical Applications” en hoe zit het met security?
De KHIS is gemaakt om voor lange tijd betrouwbaar en met een minimum aan onderhoud te functioneren. De KHIS kan dan ook gebruikt worden voor 'fault-tolerant transmission for connecting remote or distributed resources' in Mission Critical Applications.

Dat wordt gewaarborgd door onder meer:
• De KHIS is een Windows Service. Een Windows Service heeft meer mogelijkheden m.b.t. safety & security dan een standaard applicatie.
• De KHIS maakt t.b.v. extra veiligheid gebruik van Strongly Named Keys om afzonderlijke vitale componenten te beschermen.
• De KHIS registreert alle belangrijke gebeurtenissen. Standaard wordt gelogd naar de Windows-Event-Log en Tekst-File Wat er precies gelogd wordt is instelbaar. Het is zelfs mogelijk te loggen naar E-mail of SMS-Modem.
• De KHIS kan data beveiligen (bijv. end-to-end encryption) indien data tussen twee locaties getransporteerd moet worden.
• De KHIS kan indien gewenst in een redundant configuration functioneren. Of redundantie mogelijk en/of gewenst is, is afhankelijk van de mogelijkheden van de applicaties of apparaten waartussen gecommuniceerd moet worden.

Voor meer informatie over safety & security, zie de artikelen op Microsoft MSDN die betrekking hebben op bovenstaande cursieve termen.

10. In hoeverre kan de KH Information Server real-time koppelingen maken?
Een koppeling is real-time wanneer de gecombineerde reactie- en uitvoertijd van de taak korter is dan de maximale tijd die is toegestaan. Deze minimale tijd die een koppeling of vertaalslag nodig verschilt per laag in de ANSI/ISA-95 automatiseringspiramide. In de bovenste laag, tussen ERP en MES/MIS systemen, varieert de behoefte van enkele berichten per uur tot enkele berichten per seconde. De twee lagen hieronder tussen de MES/MIS en SCADA/HMI systemen en tussen de SCADA/HMI systemen en de PLC/DCS laag om enkele per seconde. Onderaan de piramide tussen de PLC/DCS laag en de actuatoren en sensoren om tientallen berichten per seconde. De KHIS is ontwikkeld om binnen alle lagen van de ANSI/ISA-95 piramide de koppeling te kunnen vormen. De enige beperking is de snelheidslimiet van de hardware en de toegepaste protocollen.

11. Met welke protocollen kan de KHIS op dit moment al communiceren?
Op dit moment zijn de modules beschikbaar weergegeven in tabel 1. Deze lijst wordt steeds verder uitgebreid en er kan zelfs op verzoek een module worden ontwikkeld:

Datakoppelingen KH Information Server

Module  Applicaties
 ADO MS-SQL Server, MySQL, Oracle, MariaDB, SQLite, many ADO.net apps 
 B2MML B2MML (ANSI/ISA-95/S95), BatchML (ISA-88/S88) 
 E-Mail SMTP (E-Mail Client) 
 HL7 HL7 v2.x and HL7 v3.x healthcare and laboratory systems
 HTTP HTTP, HTTPS, Custom apps 
 ICONICS Iconics Genesis64
 JSON JSON, custom apps & devs
 KHAdAPI Adroit SCADA, Adroit SCADA Itelligence, Mitsubishi MAPS 
 KHCtAPI Citect SCADA, Vijeo Citect 
 Modbus Modicon Modbus devs
 ODBC MS-Excel, MS-Access, Comma Separated File (CSV) read, dBASE (DBF), Visual FoxPro, Paradox, Data Source Name File (DSN), many ODBC apps 
 OleDB MS-Excel, MS-Access, Comma Separated File (CSV) read, HTML Table, dBASE (DBF), Visual FoxPro, Paradox, many OLE DB apps 
 OPC Many OPC-DA apps & devs 
 OPC-UA Many OPC-UA apps & devs 
 S7 Siemens S7 SIMATIC devs
 Serial RS-232, custom devs 
 SMS SMS (GSM Modems) 
 TCP/IP TC, UDP, FTP, custom apps & devs 
 Text Plain text (TXT) read/write, Comma Separated File (CSV) write, custom apps 
 TMX TMX devs via TMX-TWIN
 WCF Many service-oriented apps
 WebService Web Service, custom apps 
 XML XML, custom apps & devs 
 XML-RPC XML-RPC, 20-sim 4c, custom apps 

 

Uw aanvraag is verzondenMet vriendelijke groet,

Koning & HartmanMeer informatie over de mogelijkheden van de KH Information Server?

Bekijk in de webshop

KH Information Server

Laat al uw automatiseringssystemen met hun verschillende protocollen moeiteloos met elkaar communiceren dankzij de KH Information Server Meer info