Home > Producten & Oplossingen > KH Information Server > KHIS: de technische specificaties

KHIS: de technische specificaties

Ga direct naar:
KH Information Server in vergelijking met andere technieken
Hoe werkt KH Information Server?
Voorbeelden van technische configuraties
KH Information Server: Frequently Asked Questions (FAQ)

Waarom de KH Information Server?
In veel gevallen is het verbinden van geautomatiseerde systemen wenselijk. De begrippen in tabel 1 (zie onder) geven goed weer welke voordelen er behaald kunnen worden als men streeft naar een geïntegreerd systeem, waarbij de verschillende apparaten, systemen en randapparatuur met elkaar verbonden zijn. De voordelen van een geïntegreerd systeem zijn duidelijk op diverse gebieden, zoals:

• Snel inzicht in gegevens binnen alle lagen van de ANSI/ISA-95 piramide,
• Het reduceren van kosten en in staat zijn betere keuzes te maken op het gebied van operationele effectiviteit door inzicht in een verscheidenheid van KPI’s,
• Het minimaliseren van onverwachte en dure downtime door beter in te kunnen schatten wanneer onderhoud gewenst is.

Toch is het niet eenvoudig de verbindingen te realiseren die deze voordelen met zich mee brengen. De grootste obstakels zijn meestal gerelateerd aan de diverse protocollen van verschillende systemen, de verschillende soorten data en de verspreide ligging van de betreffende systemen of apparaten. Het koppelen hiervan via bekende technieken, zoals SCADA, Historian of OPC zijn vaak niet efficiënt. Noodzakelijke protocolconversies worden bijvoorbeeld niet ondersteund, dataconversies zijn soms niet mogelijk en de totale kosten lopen vaak hoog op. De KH Information Server biedt op dit vlak de oplossing.

De KH Information Server software draait op een Windows server. De software is snel, efficiënt en uiterst betrouwbaar. Eenmaal geïmplementeerd kan het een belangrijke taak vervullen door de juiste data te verzamelen, waar nodig te converteren (van structuur of data type) en desgewenst direct te communiceren via rapportage, e-mail of SMS. Voor de constant groeiende lijst van protocollen die te koppelen zijn via de KH Information Server, klik hier.

Tabel 1: de voordelen die behaald kunnen worden door een geïntegreerd systeem m.b.v. KH Information Server

Enterprise-Control System Integration (ISA-95):

ISA-95 is de internationale standaard voor de integratie van kantoor- en productieautomatiseringssystemen. De ISA-95 piramide beslaat een 5-tal niveaus van industriële automatisering: van planning & logistiek (b.v. ERP) tot besturing in het veld (b.v. sensoren en actuatoren). 

Systems Interconnectivity:


Interconnectiviteit van systemen refereert naar de staat van een netwerk van apparaten, systemen en randapparatuur wat als geheel verbonden is met elkaar. Het gaat hier om onderdelen van het systeem die samenwerken met elkaar waarbij het geheel kan worden geanalyseerd.

System Integration:


Systeemintegratie refereert naar het fysiek of functioneel integreren van verschillende subsystemen tot 1 systeem, waarbij de subsystemen kunnen functioneren als een dynamisch geheel.

Total Cost of Ownership (TCO) Reduction:


TCO refereert naar de financiële schatting die bedoeld is om directe en indirecte kosten van een systeem of product in te schatten. Voor de industrie omvat het een verscheidenheid aan kosten, zoals onder andere "Ship and Re-Ship costs" en "opportunity costs".

Predictive maintenance (PdM):


Predictive maintenance (PdM) zijn technieken ontworpen om te helpen bij het bepalen van de conditie van machines of apparatuur, om zo te voorspellen wanneer er onderhoud uitgevoerd moet worden. Met PdM wordt getracht onverwachte downtime te minimaliseren.

Manufacturing KPI’s:


Het continu monitoren van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), zoals draaiuren en storingen kan helpen beslissingen te maken op het gebied van TCO, maar ook voor het tijdig herkennen van uit te voeren onderhoud (PdM). De effectiviteit van je gehele productieproces wordt verbeterd wanneer KPI's duidelijk en snel inzichtelijk zijn.


Overall Equipment Effectiveness (OEE):


Methodes ontwikkelt om te bepalen in welke mate een productieproces effectief wordt ingezet. De informatie die verzameld wordt van verschillende apparaten en systemen kan geanalyseerd worden om te bepalen waar eventuele bottlenecks zitten binnen het productieproces, of hoe bijvoorbeeld de doorstroming verbeterd kan worden.


KH Information Server in vergelijking met andere bekende technieken, zoals OPC of OPC-UA

Naast bovengenoemde voordelen heeft de KH Information Server nog een aantal andere belangrijke voordelen ten opzichte van de bekende technieken.

Meerdere servers of licenties
Wanneer KHIS geïnstalleerd wordt om de koppeling te faciliteren tussen twee systemen, maar de inrichting dusdanig complex is dat er meerdere koppelingen gemaakt moeten worden voor dezelfde oplossing, dan is er geen verplichting tot het aanschaffen van extra servers. Wanneer het dezelfde oplossing betreft is het mogelijk om de KHIS meerdere malen parallel te draaien op dezelfde machine. De KHIS Control Manager kan de verschillende KHIS-processen op één machine op één plek beheren. Dit is een goede oplossing voor complexe situaties waarin de standaard 1-op-1 koppeling van de KHIS niet voldoende is. Dit biedt voordelen met betrekking tot het licentiemodel ten opzichte van bijvoorbeeld OPC-servers, waar doorgaans een prijs wordt betaald per server + het aantal actieve datapunten. Een oplossing met meerdere parallelle servers is dan zeer inefficiënt qua kosten. 

Hogere mate van intelligentie
Via SQL (Structured Query Language) en TCL (Tool Command Language) is het mogelijk verschillende vormen van intelligentie in de KHIS te verwerken. De KHIS kan dan zowel fungeren als de koppeling tussen systemen die de verschillende protocollen omzet, als ook een systeem wat continu een aantal parameters monitort, waarbij communicatie plaatsvindt tussen twee systemen. Op basis daarvan kan KHIS autonoom beslissingen maken, die er verder voor zorgen dat uw productieproces slimmer en efficiënter kan functioneren.

Eenvoudige implementatie
Installatie en configuratie van een KHIS is eenvoudig; over het algemeen is de KHIS binnen een aantal uren 'up & running'. Daarna is de KHIS volledig zelfstandig in staat te draaien en is een minimale hoeveelheid onderhoud nodig.

Mate van klantspecifieke configuraties
De KHIS kan volledig worden aangepast naargelang uw wensen, waardoor het altijd naadloos binnen elke productie- of fabrieksomgeving past. Op die manier bent u altijd in staat de beoogde toegevoegde waarde te realiseren.

Hoe werkt de KH Information Server?
De globale architectuur van de KHIS is weergegeven in de figuur hieronder.


(Klik op bovenstaande afbeelding voor groot formaat)

De data sources worden links en rechts aangesloten. Dit zijn de modules en bevatten de verschillende protocollen van de machines. Zoals je ziet kunnen er aan beide kanten verschillende modules worden toegevoegd aan dezelfde KHIS-server, waardoor de software schaalbaar en flexibel is. SQL-92, de derde versie van de SQL standaard, zit standaard geïntegreerd in de KH Information Server. In de KHIS is SQL-92 uitgebreid, waardoor het mogelijk is om dynamische query's te laten lopen. Tot slot is de Tool Command Language (TCL) geïntegreerd in de KHIS. Dit maakt scripting mogelijk, voor bijvoorbeeld loops en functies, waarmee de functionaliteiten van de KHIS nog verder zijn uitgebreid. Met deze drie geïntegreerde lagen is het dus mogelijk om data te converteren van structuur of datatype tijdens het omzetten van de twee gekoppelde protocollen. De data sources worden vervolgens aangewezen en opgepakt door SQL query’s. De enige voorwaarde voor een succesvolle installatie van de KHIS is dus dat er voldoende kennis is over de datasources, dat ze paraat staan ten tijde van installatie en dat ze op het moment van configuratie beschikbaar en bereikbaar zijn.

Voorbeelden van technische configuraties met de KH Information Server

Configuratie 1: SCADA naar SAP ERP

(Configuratie 1 - Klik op de afbeelding voor een vergroting)

In deze configuratie faciliteert de KH Information Server de data-uitwisseling tussen SCADA (via de Historian Database) en het SAP ERP systeem. De koppeling is grafisch weergegeven in Figuur 2. Het originele SCADA protocol (SCADA-API) wordt opgeslagen in de Historian Database. De KH Information Server kan via SQL Statements informatie opvragen en vertalen naar het SAP ERP Protocol (B2MML). De vertaling werkt vice versa ook. De KH Information Server kan tevens e-mails versturen met bijvoorbeeld meldingen voor de operators werkzaam in de fabriek. Ook wordt er een log file bijgehouden.


Configuratie 2 - SCADA naar Remote Site or Company

(Configuratie 2 - Klik op de afbeelding voor een vergroting)

In deze configuratie faciliteert de KH Information Server de data-uitwisseling tussen SCADA en een systeem of bedrijf op afstand. De koppeling is grafisch weergegeven in Figuur 3. Het originele protocol van het systeem of bedrijf op afstand kan variëren. Hier worden als voorbeelden CSV, XML, XLS en TXT weergeven. Deze worden opgepakt door de KH Information Server en omgezet naar het SCADA-API protocol en verstuurd naar SCADA. Hierbij kan gedacht worden aan KPI’s of data m.b.t. OEE, zoals bijvoorbeeld informatie met betrekking tot draaiuren of onderhoud.


Configuratie 3 - Smart Devices naar MIS/ERP

(Configuratie 3 - Klik op de afbeelding voor een vergroting)

In deze configuratie faciliteert de KH Information Server de data uitwisseling tussen slimme devices (zoals smartphones of slimme meters) en een MIS of ERP systeem. De koppeling is grafisch weergegeven in Figuur 4. De KH Information Server kan SMS-berichten omzetten naar een gewenst formaat zoals XML, ODBC of Webservice. Ook kunnen hele specifieke protocollen, in het voorbeeld hieronder van de slimme meter het AMR/AMI IEC 61107 en het ANSI c12.21 protocol omgezet worden naar het gewenste formaat.

Meer weten?
Toelichting bij bovenstaande informatie of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw configuratie? Neem dan vrijblijvend contact op met ons team van experts op het gebied van de KH Information Server door ons een mail te sturen.

 

Uw aanvraag is verzondenMet vriendelijke groet,

Koning & HartmanMeer informatie over de mogelijkheden van de KH Information Server?

Bekijk in de webshop

KH Information Server

Laat al uw automatiseringssystemen met hun verschillende protocollen moeiteloos met elkaar communiceren dankzij de KH Information Server Meer info