Deze website van Koning & Hartman maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Klik hier voor meer informatie.
IK GA AKKOORD

Referentie

Next generation alarm management bij Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland is in Nederland de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel. De organisatie beheert in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee zorgt ze voor veiligheid en voldoende en schoon water.

In een wereld waarin smartphones niet meer uit het straatbeeld weg te denken zijn, is het verwonderlijk dat organisaties nog steeds gebruik maken van traditionele technieken zoals semafonie (pagers) en sms voor kritische alarmering. Waterschap Zuiderzeeland wilde daarin verandering brengen en besloot het alarmmanagement voor de technici van beheer en zuivering te moderniseren en naar een hoger niveau te tillen met de software van IQ Messenger. Leslie Postema en Emiel Mullink, beiden verantwoordelijk voor de technische automatisering bij Waterschap Zuiderzeeland, deden daarvoor een beroep op Koning & Hartman.

De risico’s van semafoon en sms

Voor de implementatie van IQ Messenger werkte Waterschap Zuiderzeeland met allerlei lokale systemen. Naast de alarmserver waren er 300 kleine systemen in beheer die door heel Flevoland stonden. Zeven poldergemalen, vijf zuiveringen en 90 rioolgemalen vormen samen met de regiokantoren het waterbeheer van Flevoland. Om het proces te monitoren en bedienen maken de verschillende locaties gebruik van SCADA dat een groot deel van de alarmen genereert. Technici verantwoordelijk voor het beheer en de zuivering van de waterschappen hebben 24/7 om de beurt dienst en ontvangen deze alarmen. Urgente alarmen gaan via een seriële verbinding naar een lokale modem, waarna deze naar een oude semafoon (pager) werden gestuurd. Postema: “Na de semafoon, gingen we over op sms. Dit vonden veel medewerkers niet betrouwbaar genoeg. De berichten komen niet altijd aan; je hebt er geen controle over. Daarom gingen we op zoek naar een oplossing waarbij men tenminste kon accepteren / weigeren om alarmopvolging te garanderen.”

Alarmdifferentiatie voor minder alarmen en betere opvolging

De IQ Messenger SmartApp biedt de mogelijkheid om een alarm te accepteren of te weigeren. Alarmopvolging wordt zo gegarandeerd, je kan diverse alarmprioriteiten instellen, inloggen op naam van medewerkers en camerabeelden en werkbeschrijvingen bij het alarmbericht analyseren. Het soort meldingen dat bij Waterschap Zuiderzeeland binnenkomt is heel divers: te hoge of te lage waterniveaus, temperatuur en de kwaliteit van het water, maar ook storingen of een netwerk dat eruit ligt.

Mullink: “Zo breed als het proces is, zo breed zijn de alarmen. Er zijn heel veel componenten in elk proces; bij een zuivering zijn er namelijk wel 5000 verschillende alarmen. Bij de zuiveringen wordt daarom ook alarmdifferentiatie toegepast aan de hand van ‘urgent’ en ‘niet urgent’. Er zijn genoeg meldingen die vragen om enkel wat bijsturing en die geen grote gevolgen hebben.”

Een aantal alarmen zijn natuurlijk wel urgent. Mullink vertelt: “Hoogwater in een woonwijk is een urgent alarm. Je wilt niet dat het rioolwater over de straat loopt.” Hoog- of laagwaterstand is verder ook belangrijk voor de akkerbouw. De medewerkers die deze alarmen opvolgen, technische onderhoudsmedewerkers, hebben van maandag tot maandag dienst. Postema vertelt hierover: “In principe liggen ze ’s nachts te slapen maar als een systeem of netwerk platligt, is dat dermate urgent dat ze in de auto moeten stappen.”

Een slimme oplossing naar ieders wens

Waterschap Zuiderzeeland besloot de SmartApp van IQ Messenger naast de pager en sms te testen. Waarom? Mullink legt uit: “Wij zijn heel ambitieus en altijd op zoek naar de nieuwste technologie voor procesoptimalisatie. Dit vanuit het standpunt dat we af willen van oude techniek.” Postema vult aan: “De reden dat we parallel testten is omdat diverse medewerkers een andere voorkeur hebben. Een deel van de medewerkers gaf aan niet meer met een pager op zak te willen lopen omdat ze altijd een smartphone op zak hebben. Maar sms was ook niet de meest ideale oplossing omdat een groep medewerkers sms niet betrouwbaar vindt. Bij een urgent gasalarm loop je het risico dat het sms-bericht niet aankomt. Toen gingen we op zoek naar slimme alarmeringssoftware. IQ Messenger is de oplossing voor wat we nodig hebben. Als we in de toekomst van meerdere gebieden alarmen ontvangen, willen we datagedreven sturing om inzichtelijk te krijgen welke alarmen we per gebied krijgen. Een ander idee is een centrale verzameling van storingen koppelen aan IQ Messenger.”

Meer info?

Bent u ook op zoek naar een slimme oplossing of advies voor uw industriële installaties? Koning & Hartman is gespecialiseerd in projecten voor Industry & Manufacturing. Wij adviseren, leveren en implementeren oplossingen die connectiviteit en inzicht bieden in uw installaties.

Wij bieden zowel remote installaties (hardware en software) als centrale backoffice en dashboarding aan met standaardproducten die we volledig afstemmen op uw wensen en uw project.

Meer kennis, meer waarde:

  • Persoonlijk advies
  • Standaardhardware en -software van gerenommeerde leveranciers
  • Oplossingen op maat voor smart industry
  • Technologisch inzicht
  • Service en support

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Ga naar ons contactformulier!