Deze website van Koning & Hartman maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Klik hier voor meer informatie.
IK GA AKKOORD
Disclaimer & Privacy verklaring

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina www.koningenhartman.be. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Doeleinden verwerking
Koning & Hartman verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om u onze diensten en producten te leveren en u te informeren over nieuwe diensten en producten.

Wettelijke grondslag verwerking
Koning & Hartman verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Koning & Hartman te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Koning & Hartman verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Koning & Hartman doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u schriftelijk via email indienen bij info.be@koningenhartman.com. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Koning & Hartman BV
Woluwelaan 31
1800 Vilvoorde

T  +32 (0)2 257 02 00
F  +32 (0)2 257 02 02
E  info.be@koningenhartman.com

Bescherming van uw gegevens
Koning & Hartman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als onderdeel hiervan hanteert Koning en Hartman een ISO-27001 gecertificeerd Informatiebeveiliging Management Systeem. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Manager KAM & Informatiebeveiliging via bovengenoemde contactgegevens. 

Meer informatie betreffende het gebruik van cookies op deze website kunt u teruglezen in onze Cookieverklaring. Onze volledige Privacy verklaring kunt u opvragen door contact op te nemen middels bovenstaande contactgegevens.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Koning & Hartman aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheidvan de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Koning & Hartman of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Koning & Hartman. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Koning & Hartman.